METRAŽA / BUILD-TEX
Obostrano plastificirana tkanina za tekstilnu gradnju.
Masa:900 gr/m2
Teškozapaljivo-samogasivo prema certifikati B1
ANTI LOWICK
Širina:205 cm
Namjena:tekstilna gradnja (šatori,hale...)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Promet
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-sjaj
Primarna namjena: Cerade - kamionske
Vatrootpornost: DIN 75200
PVC TKANINA ZA TEKSTILNU GRADNJU tip I
Obostrano plastificirana tkanina
Masa:700 gr/m2
Teškozapaljivo-samogasivo sukladno atestu B1.
Namjena:tekstilna gradnja (šatori,hale itd.)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Tekstilne konstrukcije
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-sjaj
Primarna namjena: Šatori
Vatrootpornost: B1
Širine: 250
PVC TKANINA ZA TEKSTILNU GRADNJU,obostrano plastficirana tkanina
Masa:590 gr/m2
Teškozapaljivo-samogasivo sukladno atestu B1,M2.
Namjena:tekstilna arhitektura (šatori,hale itd.)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Šatori
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-sjaj
Primarna namjena: Šatori
Vatrootpornost: B1
Širine: 218
PVC TKANINA ZA TEKSTILNU ARHITEKTURU,obostrano plastificirana tkanina,masa:670 gr/m2,teškozapaljivo-samogasivo sukladno atestu B1,anti wicking.Namjena:tekstilna gradnja (šatori,hale itd.)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Šatori
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-sjaj
Primarna namjena: Šatori
Vatrootpornost: B1
Širine: 250