METRAŽA / PRINT-TEX
Tkanina za solventni digitalni tisak,mrežaste strukture,bez PVC-a.
Masa:250 gr/m2,B1.
Namjena:indoor plakati,pregradne stijene,sajamske dekoracije
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 310
Tkanina za solventni digitalni tisak,krupnije mrežaste strukture,bez PVC-a.
Masa:165 gr/m2,B1.
Namjena:stropovi na sajmovima,pregradne stijene,propušta vodu prilikom aktiviranja protupožarnih prskalica
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Širine: 250
Obostrano plastificirana PVC tkanina za digitalni tisak,obostrano specijalno lakirano.Crni neprozirni sloj omogućuje tisak sa obje strane.
Masa:680 gr/m2,B1.
Namjena:plakati,transparenti,banneri tiskani s obje strane
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-mat
Primarna namjena: Cerade - ostale
Vatrootpornost: DIN 75200
Širine: 109, 218, 137, 160, 320
Obostrano plastificirana PVC tkanina za digitalni tisak,obostrano specijalno lakirano.
Masa:450 gr/m2.
Namjena:mega jumbo plakati,billboard,banneri i sl. koji se prosvjetljuju s prednje strane
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-mat
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: DIN 75200
Širine: 137, 218, 275, 320
Obostrano plastificirana PVC tkanina za digitalni tisak,obostrano specijalno lakirano.
Masa:450 gr/m2,B1.
Namjena:mega jumbo plakati,billboard,banneri i sl. koji se prosvjetljuju s prednje strane
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-mat
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 109,137,160,183,320,500
Obostrano plastificirna PVC tkanina za digitalni tisak,obostrano specijalno lakirano.
Masa:450 gr/m2,B1.
Namjena:mega jumbo plakati,billboard,banneri i sl. koji se prosvjetljuju sa stražnje strane
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Lak-mat
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 320,500
Poliesterska tkanina,jednostrano oslojena,specijalno lakirano.
Masa: 185 gr/m2,B1.
Namjena: indoor plakati,pregradne stijene,sajamske scenografije
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES+obostrano PVC
Obrada: Mat
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 150, 290, 300
Poliesterska tkanina sa specijalnim akrilnim slojem za digitalni tisak.
Masa:200 gr/m2,B1.
Namjena: kazališne i TV scenografije, replike, umjetničkih djela, indoor plakati i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES/PAC
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 310, 500
Tkanina za zastave. PES (Trevira CS) + prevučeno specijalnim slojem za solventni digitalni tisak.
Masa:110 gr/m2
Teškozapaljivo prema atestu B1.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 310
Transparentna tkanina za zastave.
Masa:125 gr/m2
Teškozapaljivo prema atestu B1.
Namjena:zastave indoor&outdoor,banneri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 205
Poliesterska tkanina za solventni digitalni tisak.
Mase svega 90 gr/m2
Teškozapaljivo prema atestu B1
Namjena: banneri,sajmovi,prezentacije,dekoracije za pozornice
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 310
Obostrano plastificirana mrežasta tkanina sa linerom za solventni digitalni tisak.
Masa: 360 gr/m2,B1.
Namjena:plakati,banneri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Širine: 160,220
Tkanina za zastave. PES (Trevira CS) + prevučeno specijalnim slojem za solventni digitalni tisak,sa pozadinskim papirom.
Masa:110 gr/m2
Teškozapljivo prema atestu B1.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: specijalno oslojeno za dig.tis
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: M1
Širine: 137,152
Poliamidna tkanina za digitalni tisak. Specijalni poliuretanski sloj stvara zračnu barijeru.
Masa:58 gr/m2
B1
Namjena:baloni,reklame koje se napuhuju,reklama jedra i slično...
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: DIN 75200
Širine: 150
Specijalno oslojen papir za solventni digitalni tisak. Blueback pozadina.
Masa: 120 gr/m2.
Namjena:jumbo plakati,posteri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: Papir
Obrada: specijalno oslojeno za dig.tis
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Širine: 137, 160
Specijalno oslojen papir za solventni digitalni tisak. Whiteback pozadina.
Masa: 150 gr/m2.
Namjena:citylight plakati,indoor posteri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: Papir
Obrada: specijalno oslojeno za dig.tis
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Širine: 127, 183
Obostrano plastificirana mrežasta tkanina,specijalno lakirana za solventni digitalni tisak.
Masa:350 gr/m2
B1
Propusnost zraka 1130 lit/sek/m2.
Namjena:mega jumbo plakati,billboradi,banneri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 320, 500
Obostrano plastificirana mrežasta tkanina,specijalno lakirana za solventni digitalni tisak.
Masa:350 gr/m2
Teškozapaljivo prema atestu B1
Propusnost zraka 1900 lit/sek/m2.
Namjena:mega jumbo plakati,billboradi,banneri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 320, 500
Obostrano plastificirana mrežasta tkanina,specijalno lakirana za solventni digitalni tisak.
Masa:350 gr/m2
B1
Propusnost zraka 5290 lit/sek/m2.
Namjena:mega jumbo plakati,billboradi,banneri i slično
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Tržišno područje: Sign
Sastav: PES
Obrada: Ostalo
Primarna namjena: Tisak - digitalni solventni
Vatrootpornost: B1
Širine: 320