OBRUBNE TRAKE / Za tende
Sattler trake za obrubljivaje volana na tendama.
Širina:2 cm,dužina role:160 m. Trake su dostupne u preko 25 boja i izvrsno se uklapaju sa tkaninama iz naše kolekcije tkanina za tende.
Šifra artikla Grafički prikaz Opis
OTR-0002 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:003
OTR-0003 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:101
OTR-0004 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:102
OTR-0005 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:201
OTR-0006 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:208
OTR-0007 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:301
OTR-0008 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:302
OTR-0009 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:307
OTR-0010 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:401
OTR-0011 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:402
OTR-0012 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:404
OTR-0013 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:409
OTR-0014 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:502
OTR-0015 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:503
OTR-0016 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:506
OTR-0017 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:509
OTR-0018 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:519
OTR-0019 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:520
OTR-0020 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:523
OTR-0021 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:601
OTR-0022 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:603
OTR-0023 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:605
OTR-0024 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:616
OTR-0025 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:619
OTR-0026 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:702
OTR-0027 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:703
OTR-0028 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:706
OTR-0029 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:801
OTR-0030 TRAKA ZA OBRUBLJ. boja:901